2 Comments
Apr 18, 2022Liked by Jas Nguyen

cảm ơn chị NKT của chị rất bổ ích ạ, em đã mua được một số quyển sách hay mà chị đã giới thiệu

Expand full comment
author

Cảm ơn em đã nhiệt tình đọc NKT của chị nhé! ^^

Expand full comment