Dẹp bỏ FOMO, thói quen đọc sách, tiền và giàu có, thay đổi suy nghĩ và những điều linh tinh khác
Vòm Rừng, tình yêu là gì, Trevor Noah về lãng phí thời gian và những điều linh tinh khác
58 điều về tiền, suy nghĩ theo màu sắc, Cheryl Strayed và những điều linh tinh khác
2
Ý tưởng về to-do list, vấn đề của việc ghi chú, bài học lãnh đạo và quyển sách tôi đọc gần đây
Nỗ lực một tháng đọc 5 cuốn sách
Tam Thể, một ngày không internet, và căn bệnh phân tâm loạn trí
Victor Hugo, Mark Zuckerberg và Maya Angelou
Những cuốn sách tôi mong không bao giờ kết thúc
See all

I Am Jas