The Newsletter

Những điều thú vị tôi học được mỗi Chủ nhật—viết cho người Việt. Newsletter bạn không thể tìm thấy ở đâu khác trên internet.

Dẹp bỏ FOMO, thói quen đọc sách, tiền và giàu có, thay đổi suy nghĩ và những điều linh tinh khác
4
Vòm Rừng, tình yêu là gì, Trevor Noah về lãng phí thời gian và những điều linh tinh khác
4
58 điều về tiền, suy nghĩ theo màu sắc, Cheryl Strayed và những điều linh tinh khác
5
2
Ý tưởng về to-do list, vấn đề của việc ghi chú, bài học lãnh đạo và quyển sách tôi đọc gần đây
1
Tam Thể, một ngày không internet, và căn bệnh phân tâm loạn trí
2
Victor Hugo, Mark Zuckerberg và Maya Angelou
1
Và nhiều điều thú vị khác
4
See all